APRENDRE A ALIMENTAR-NOS EQUILIBRADA I SALUDABLEMENT

Aspectes dietètico-nutricionals

S'aprendrà a classificar els diferents grups d'aliments, en funció d'aspectes nutricionals, i s'exposaran diversos consells dietètics lligats al seu consum per a atansar-se a una alimentació equilibrada i saludable.
Pel fet que els àpats principals -dinar i sopar- són els que ens han d'aportar gran part de la ingesta calòrica i nutricional diària, cal que aquests siguin suficient i adequadament variats, en grups d'aliments, perquè ens puguin cobrir òptimament els nostres requeriments energètico-nutricionals. A tal fi, s'exposarà quins grups d'aliments hi ha d'estar presents, i en quines racions o quantitats, per a complir aquest objectiu (dins el marc d'una dieta normocalòrica).
I, donat que existeixen certes conductes i mals hàbits alimentaris ben instaurats, i que inconscientment estan condicionant i empitjorant la nostra alimentació, es tractaran específicament alguns d'ells, i com poden incidir significativament sobre la nostra salut i increment de pes i de grassa corporal.


Front els fogons, aspectes culinaris

S'elaboraran diferents plats molt apetibles: un plat únic complet, des del punt de vista de varietat en grup d'aliments i completament equilibrat nutricionalment; i, un primer i un segon plats, que es complementaran, constituint part del mateix menú.
En la seva elecció, com a plats exemplars, s'han tingut en compte tant aspectes qualitatius (textures, colors i temperatura de presentació dels plats, i tècniques culinàries emprades) com quantitatius, atenent-se a la ració de cada grup d'aliments.
Al llarg de tota la seva preparació, s'aniran comentant aspectes relatius a l'efecte de les diferents tècniques culinàries sobre el contingut nutricional dels aliments i consells culinaris per a conservar al màxim la qualitat nutricional dels ingredients emprats.


Material per a l'alumne/a

  • Fitxa nutricional de cada plat preparat, que conté el llistat d'ingredients i els seus gramatges (i mesures casolanes), els passos per a la seva elaboració i  l'etiquetatge nutricional per ració del plat.
  • Consells dietètics per a una alimentació saludable.

Durada: 2 hores

 

Preu: 45 €
APRENDRE A ALIMENTAR-SE PER A UN MILLOR RENDIMENT ESPORTIU


Aspectes dietètico-nutricionals

Per a l’esportista, a nivel amateur o professional, l’alimentació és tant important com l’entrenament per a un òptim rendiment. De fet pautes d’alimentació i d’hidratació inadequades o deficients evoquen a perills per a la salut i fallides.
La finalitat d’aquest taller és exposar nocions relatives al paper fisiològic i energètic de certs nutrients i mostrar com es poden proveir estratègicament, al llarg dels dies previs a la competició, durant i després d’aquesta, per a uns òptims rendiment esportiu i recuperació.  

Front els fogons, aspectes culinaris

Es prepararan plats que compleixin les característiques adequades per a dur a terme òptimament tant l’entrenament físic pautat i previ a la competició (atenent a la intensitat de les sessions) com per a l’àpat postcompetició recuperador.
En l’elecció dels plats que es treballaran s’ha tingut en compte aspectes nutricionals (atenent als grups d’aliments que els configuren) a més dels culinaris (tipus de tècnica culinària, textura i temperatura).

Material per a l'alumne/a

  • Aspectes dietètics a tenir en compte en els àpats previs a la competició i el postcompetició.
  • Fitxa nutricional de cada plat preparat, que conté el llistat d'ingredients i els seus gramatges (i mesures casolanes), passos per a la seva elaboració i etiquetatge nutricional per ració del plat.

Durada: 2 hores

 

Preu: 65 €CUINANT PERQUÈ ELS MEUS PETITS APRENGUIN A MENJAR SA


Aspectes dietètico-nutricionals

Com a pares i mares, ens preocupem moltíssim de si els nostres petits estan adquirint uns bons hàbits alimentaris i de si la seva dieta és suficientment variada i equilibrada. Mitjançant aquest taller gastronòmico-nutricional es desitja facilitar les eines suficients, dins aquests dos àmbits d’actuació, per a ajudar a minimitzar i/o eliminar aquesta problemàtica i que es pugui tenir la plena garantia que la seva alimentació és l’adequada i suficient.
Es plantejarà quines conductes i mesures s’haurien d’adoptar per a incrementar-los la seva apetència, principalment en els àpats principals.
S’exposaran idees i suggeriments de com preparar i/o incorporar certs tipus d’aliments, els menys atractius −verdures/hortalisses, peix i fruites−, i sovint rebutjats per part dels petits, als àpats diaris. Que acabin formant part de la seva dieta requereix, més que res, treballar la seva integració en la recepta i la forma de presentació del plat.

Front els fogons, aspectes culinaris

S’elaboraran diversos plats molt fàcils, caracteritzats cadascun d’ells per a la integració, dins la recepta, d’algun/s d’aquests tres grups d’aliments, com a ingredients. A cada proposta s’empraran les estratègies culinàries i d’acabat del plat més adients perquè aquests siguin apetibles per part dels petits comensals. 
Durant el seu procés d’elaboració, es plantejaran altres idees i recomanacions igualment eficaces per a assolir aquest mateix objectiu. 

Material per a l'alumne/a

  • Fitxa nutricional de cada plat preparat, que conté el llistat d'ingredients i els seus gramatges (i mesures casolanes), passos per a la seva elaboració i etiquetatge nutricional per ració del plat.
  • Llistat d’estratègies dietètiques i culinàries treballades al taller, per a poder-les posar en pràctica a casa.

Durada: 2 hores

Preu: 45 €
PRESENTACIÓ DELS NOSTRES PRIMERS TALLERS GASTRONÒMICO-NUTRICIONALS

   
Durant aquest any 2013, "The Cookery", a més de ser un espai dedicat a la cuina i a la rebosteria, s'ofereix com una aula de formació que imparteix tallers que fusionen aspectes dietètico-nutricionals amb la gastronomia.

Per això s'ha establert un contracte de col·laboració entre "The Cookery" i els professionals sanitaris experts en Nutrició i Dietètica de "NutriClínica Doctora Costa" (a través del seu servei de "NutriCuina"), per a portar a terme conjuntament la creació, desenvolupament i impartició de nous tallers; tots ells summament interessants i molt específics en temàtica.

S'iniciarà aquest nou servei amb l'oferta dels següents tallers gastronòmico-nutricionals:

· Taller dirigit a esportistes: APRENDRE A ALIMENTAR-TE PER A UN MAJOR RENDIMENT ESPORTIU”. 
    Per a l'esportista, a nivel amateur o profesional, és tan important la disciplina de l'entrenament com la seva alimentació i hidratació.   
    En aquest taller s'explicarà als assistents la funció fisiològica i energètica de certs nutrients dels aliments i com d'important és la seva aportació, a través de la dieta, per ajudar a mantenir un rendiment òptim durant l'entrenament i la competició.  
    Es donaran pautes de com ha de ser la ingesta d'aliments abans, durant i després de la competició. 
    Durant el taller es prepararan plats que compleixin les pautes dietètiques requerides per a cada moment. 
 
·   Taller dirigit a mares i pares que desitgen aprendre més sobre l'alimentació dels seus fills: CUINANT PERQUÈ ELS NOSTRES PETITS APRENGUIN A MENJAR SA”.
    És essencial que, des de la infantesa, s'implantin uns bons hàbits alimentaris. En aquest taller s'expondrà com introduir en els menús dels petits certs grups d'aliments que solen ser poc o gens atractius (com les verdures/hortalisses, el peix o la verdura). 
    Es prepararan plats que continguin aquests grups d'aliments com a ingredients, i es cediran consells de com s'han de presentar els plats, a nivell culinari i d'acabat, perquè als petits els hi apeteixi més. I, així mateix, s'informarà quines conductes i hàbits han d'adoptar els pares per a incrementar l'apetència dels petits.
 
·   Taller dirigit a totes aquellas persones que desitgin alimentar-se de forma saludable i equilibrada, basant la dieta en els productes frescos i de temporada: APRENDRE A ALIMENTAR-NOS EQUILIBRADA I SALUDABLEMENT”.
    Pel manteniment del pes saludable, sentir-se millor amb la pròpia imagen corporal i guanyar salut, seguir una alimentació saludable, equilibrada i variada, així com adquirir uns bons hàbits alimentaris, és quelcom bàsic.   
    En aquest taller s'impartiran nocions de què ens aporten els diversos grups d'aliments, des del punt de vista nutricional, i es donaran consells dietètics lligats a la seva preparació i consum. S'expondrà quins grups d'aliments han de configurar el dinar i el sopar, perquè siguin àpats equilibrats. 
    Front els fogons, s'elaboraran plats apetibles, que serviran de guia per a la preparació de menús equilibrats i complets; fent ressó a les diferents tècniques culinàries (discutint-se el seu efecte sobre la qualitat nutricional dels aliments), textures i temperatura de presentació dels plats.  


Si estàs interessat/da en algun dels tallers, pots sol·licitar-ne més informació mitjançant el correu electrònic info@thecookery.es.

+ Info: Facebook i Twitter